Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 09 2017

5209 f2d9 500
8214 a440
Reposted fromte-quiero te-quiero viabeinthe beinthe
1034 1c61
Reposted fromkarahippie karahippie

October 06 2017

7853 b30d 500
Reposted bySilentForestexistentialstonerrirmelinztarmolotovcupcakepiehusBalladynacygi-chanmuladharamarciixiindependenttoversensitive13lovedivijemkartofledzizainyouzdrowogotujeDietz

October 05 2017

2595 fcc5
Reposted frometernaljourney eternaljourney viawwannie wwannie

October 03 2017

4182 f43e
Kochać kogoś, to jak wprowadzić się do nowego domu. Na początku człowiek zachwyca się tym, co nowe, każdego ranka się dziwi, że to należy do niego, jakby się bał, że w każdej chwili ktoś może wpaść przez drzwi i powiedzieć, że zaszła pomyłka, że wcale nam nie przysługuje takie piękne mieszkanie. Ale z biegiem lat fasada niszczeje, tu i ówdzie drewno pęka i już kocha się ten dom nie za to, jaki jest doskonały, tylko raczej dlatego, że nie jest. Człowiek uczy się jego wszystkich kątów i zakamarków. Jak otwierać drzwi, żeby klucz nie blokował się w zamku, kiedy jest zimno na dworze. Które deski w podłodze się uginają, kiedy się po nich stąpa, i jak otwierać drzwi szafy, żeby nie skrzypiały. To właśnie to, te wszystkie małe tajemnice sprawiają, że to naprawdę jest twój dom.
— Fredrik Backman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaEtien Etien

October 09 2017

5209 f2d9 500
8214 a440
Reposted fromte-quiero te-quiero viabeinthe beinthe
1034 1c61
Reposted fromkarahippie karahippie

October 06 2017

7853 b30d 500
Reposted bySilentForestexistentialstonerrirmelinztarmolotovcupcakepiehusBalladynacygi-chanmuladharamarciixiindependenttoversensitive13lovedivijemkartofledzizainyouzdrowogotujeDietz

October 05 2017

2595 fcc5
Reposted frometernaljourney eternaljourney viawwannie wwannie

October 03 2017

4182 f43e

October 09 2017

8214 a440
Reposted fromte-quiero te-quiero viabeinthe beinthe
1034 1c61
Reposted fromkarahippie karahippie

October 06 2017

7853 b30d 500
Reposted bySilentForestexistentialstonerrirmelinztarmolotovcupcakepiehusBalladynacygi-chanmuladharamarciixiindependenttoversensitive13lovedivijemkartofledzizainyouzdrowogotujeDietz

October 05 2017

2595 fcc5
Reposted frometernaljourney eternaljourney viawwannie wwannie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl