Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 28 2019

6975 eb2c 500
Reposted fromcontigo contigo viabadblood badblood

October 09 2017

5209 f2d9 500
8214 a440
Reposted fromte-quiero te-quiero viabeinthe beinthe
1034 1c61
Reposted fromkarahippie karahippie

October 06 2017

7853 b30d 500
Reposted bySilentForestexistentialstonerrirmelinztarmolotovcupcakepiehusBalladynacygi-chanmuladharamarciixiindependenttoversensitive13lovedivijemkartofledzizainyouzdrowogotujeDietzlisekhipisek

October 05 2017

2595 fcc5
Reposted frometernaljourney eternaljourney viawwannie wwannie

October 03 2017

4182 f43e
Kochać kogoś, to jak wprowadzić się do nowego domu. Na początku człowiek zachwyca się tym, co nowe, każdego ranka się dziwi, że to należy do niego, jakby się bał, że w każdej chwili ktoś może wpaść przez drzwi i powiedzieć, że zaszła pomyłka, że wcale nam nie przysługuje takie piękne mieszkanie. Ale z biegiem lat fasada niszczeje, tu i ówdzie drewno pęka i już kocha się ten dom nie za to, jaki jest doskonały, tylko raczej dlatego, że nie jest. Człowiek uczy się jego wszystkich kątów i zakamarków. Jak otwierać drzwi, żeby klucz nie blokował się w zamku, kiedy jest zimno na dworze. Które deski w podłodze się uginają, kiedy się po nich stąpa, i jak otwierać drzwi szafy, żeby nie skrzypiały. To właśnie to, te wszystkie małe tajemnice sprawiają, że to naprawdę jest twój dom.
— Fredrik Backman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaEtien Etien

September 11 2017

5136 e4b8
2950 31ac
Reposted from0 0 viahelenburns helenburns
2198 a7c5 500
Reposted frompesy pesy viazamknioczy zamknioczy
9209 117c 500
6433 3c6b
4750 11c9
Reposted bynowhateverfallofatlantismarkotnaunique
Co jakiś czas, absolutnie mimowolnie, ktoś uczy nas czegoś o nas samych.
— Ian McEwan
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadivi divi
4225 5de6 500
Reposted fromnyaako nyaako viabeinthe beinthe
4227 eb2e 500
Reposted fromnyaako nyaako viabeinthe beinthe
8241 634e 500
Reposted fromdivi divi viabeinthe beinthe
2663 0d73 500
Reposted fromberabirsza berabirsza viapoppyseed poppyseed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...